Projecten

Ik versterk organisaties door analyseren, herstructureren en nieuwe leven blazen in hun strategie, cultuur, communicatie en projecten.

Ik heb het genogen om met meerdere organisaties te kunnen samenwerken en  verschillende projecten tot succes te brengen in de afgelopen jaren.

Hieronder een selectie van mijn werk.

 

FMO - De Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden:

- Ontwikkelen van de nieuwe waardes van het bedrijf en versterken van het cultuur

- Versterken van intern en externe communicatie door website ontwikkeling

- Projectleider van het herstructureren van interne HR processen

International Union for the Conservation of Nature NL: Strategie voor ontwikkelingssamenwerking programma; Leertraject voor NGO's over business engagement

Save the Children: Ontwikkelen van het MVO-beleid

Wereld Natuur Fonds: Project leider - fondsenwerving en engagement programma 'Kom in actie'