MVO-beleid en actie plan

Ik heb het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van Save the Children Nederland ontwikkeld.

Het beleid geeft vorm aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie, legt zijn voortgang vast wat duurzame ontwikkeling betreft en en stelt zijn ambitie op voor de toekomst.

Ik begon met een organisatie-analyse en interne onderzoek, waarvoor ik de internationale ISO 26000 richtlijn heb gebruikt. Op de basis van de resultaten en de ambitie van de organisatie, heb ik concrete doelen en acties voorgesteld en het beleid en de actie plan opgebouwd. 

Na goedkeuring van het management team de plannen heeft goedgekeurd, heb ik de resultaten, het beleid en het actie plan besproken met de hele organisatie in een gezamenlijke sessie. Als laatste stap, heb ik met collega's samengewerkt om het implementatieplan te ontwikkelen. Ik heb het uitgewerkt hoe het beleid in de interne processen zou kunnen worden opgenomen en hoe het extern gecommuniceerd kan worden.